Bao bì Nogen

Rate this post

 

Sau nhiều lựa chọn, xem xét năng lực cũng như Đề xuất sáng tạo, Đề xuất nhóm làm việc, Đề xuất quy trình làm làm việc… Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã hợp tác cùng Rubee trong việc xây dựng cuốn Kỷ yếu 30 năm nhân dịp kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển. Đây là cuốn sách sẽ ghi lại những dấu ấn tự hào, những chặng đường phát triển, những con đường có hạnh phúc có khó khăn của Tổng công ty trong suốt những năm qua, từ ngày đầu thành lập. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Theo yêu cầu của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhân dịp kỷ niểm 30 năm xây dựng và phát triển, Rubee Việt Nam đã gửi bản Đề xuất sáng tạo để hợp tác cũng như tư vấn cho khách hàng chi tiết xây dựng cuốn Kỷ yếu 30 năm nhân dịp kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển.

Doanh nghiệp
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
Thương hiệu
VINATABA
Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất thuốc lá
Sản xuất thuốc lá
Sản xuất thuốc lá
Sản xuất thuốc lá
Dịch vụ dự án
Biên tập nội dung
Thiết kế
In ấn
Chụp ảnh

Chuyên mục :

Tin tức liên quan