BAO BÌ CHO ĐÈN LED Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ẤN ĐỘ

BAO BÌ CHO ĐÈN LED Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ ẤN ĐỘ (Dự án sinh viên) Designer: Manali Panchal Product Designer: Nikisha Kotwal Project Type: Student Project School: MIT Institute Of Design Course: Graphic Design Location: India Packaging Contents: Led Bulb Packaging Substrate / Materials: Corrugated Cardboard Sheet Printing Process: Digital Printing Dự án này được đưa ra để đem đến một giải pháp chiếu sáng đáng tin cậy hơn cho thị trường nông thôn của Ấn Độ. Ở vùng dân cư ít người,...

Tin tức liên quan